X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تا دریا ...

یک تسلّا هست و بس : رود بی آرام را تا کام دریای عدم یک دو گامی بیش نیست.

  • فکر می کنی یک روز بشود که دندان هایمان - بس که با هوا در تماس بوده - زنگ بزند ؟‌  

 یک روز که حبه حبه خوشی بگذاریم در دهان هایمان و چای بخوریم ؟  

 

یک روز که یک نفس را بشود کشید : دم ٬ بازدم ... بدون خفگی ٬ بدون حس ّ اجسام اضافه سر راهش.

 

  • می شود یا شعار ست ؟‌  

روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد ...