X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تا دریا ...

یک تسلّا هست و بس : رود بی آرام را تا کام دریای عدم یک دو گامی بیش نیست.

1391/10/18 ساعت 18:45

Feel Free of All the Pain


یکی از همین روزهایی که دست‏‏‌هایت را نگران می کنند و خنده‌هایت را به درد می آورند ، در یکی از همین خواب هایی که هربار تبدیل می شوند به خود ِ خود ِ کابوس ِ بیدار شدن ، یکی از همین روزهای عادّی‌ای که احساس می کنی یک نفر - نامرئی - دائم به طرز زندگی کردنت فحش می دهد؛

بالاخره توی یکی از همین‌ها فراموش می کنی ، فراموش می شوی.

گم می کنی ، گم و گور می شوی.


این را قول ( بخوانید : مژده ) می دهم. :] 


َ