X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تا دریا ...

یک تسلّا هست و بس : رود بی آرام را تا کام دریای عدم یک دو گامی بیش نیست.

1391/10/05 ساعت 18:06

سکوت عین زوال است ...


  این روزها شدیداً این عبارت "  آدمهای نامتقارن " در ذهنم زنگ می زند. 


  همه چیز ِ نامتقارن.


  حتّی دویدن برای خوش بختی های کوچک نامتقارن که از یک طرفشان بدبختی زده بیرون.